Treball Final de Grau

El Treball Final de Grau (TFG) és la darrera assignatura (de 18 crèdits) del Grau de Belles Arts. La Secció de Gravat ofereix la Línia d'Art Imprés i Edició als alumnes que matriculen el TFG dins el nostre àmbit.

Sota el nom dʼArt imprès i edició s'ofereix la posssibilitat de desenvolupar els projectes dels estudiants des dʼuna perspectiva interdisciplinar. Les disciplines de lʼàmbit de Gravat abracen tots els processos gràfics del gravat, la litografia, la serigrafia i la impressió digital. Lʼalumne haurà dʼaprofundir en aquestes tècniques, en els seus processos, en la metodologia i en els conceptes de la gràfica dins dʼun context contemporani.

Una part molt important del treball és la defensa oral davant del tribunal, en què l'alumne ha de mostrar, en format expositiu, el seu projecte. Els alumnes de gravat gaudeixen de la Sala d'Exposicions de la Facultat per aquesta defensa.


Un dels projectes de TFG exposats per a la defensa oral.

Sense Títol

Sense Títol és l'exposició que cada any reuneix els millors treballs artístics de la darrera promoció d'alumnes de tots els departaments i seccions de la Facultat de Belles Arts. Durant uns dies, els espais expositius del centre acullen les exposicions de les obres que han estat escollides i destacades com les millors per a representar el nivell artístic de la Facultat. Organitzat pel Vicedeganat de Cultura, aquesta exposició de final de carrera constitueix l'eix d'una sèrie d'activitats culturals que hi giren al voltant, amb la finalitat de promoure un inici de curs actiu i una aportació d'interès pel sector cultural de la ciutat.  El fons patrimonial de la UB, PATRIM, es nodreix de les adquisicions escollides entre les obres exposades.
Vistes de la sala d'exposicions de la Facultat 
amb algunes de les obres de la Secció de Gravat.
(Edició del 2014.)


Full de sala Sense Títol 2014, cliqueu per veure les imatges.


Full de sala Sense Títol 2013, cliqueu per veure les imatges.
 
Full de sala Sense Títol 2012, cliqueu per veure les imatges.


Coedicions: París - Barcelona - Còrdova (Argentina)

El curs 2003-204 va començar una col·laboració entre la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), el Departament d’Arts Gràfiques de la Universidad Blas Pascal i de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), sota la iniciativa de les professores M. Mercè Casanovas, Françoise Roy i Victoria Solís. Les obres resultants són llibres d'artista realitzats pels alumnes. Actualment s'han realitzat tres edicions.

Podeu consultar les diferents edicions als enllaços següents.

_Curs 2003-2004: Països - Pays (ENSAD, Facultat de Belles Arts)

_Curs 2005-2006 El temps d’aquí - Le temps d’ici - El tiempo de aquí (ENSAD, Facultat de Belles Arts, Universidad Blas Pascal)

_Curs 2007-2008: Respirar la terra - Respirer la terre (ENSAD, Facultat de Belles Arts)

_Curs 2013-2014: Un món nou - Un nouveau monde - Un mundo nuevo (ENSAD, Facultat de Belles Arts, Universidad Nacional)
(en procés de digitalització)

Cicle de Retorn

El Cicle de Retorn és un projecte d'innovació docent emmarcat sobretot en l'assignatura de Taller de Creació III de l'àmbit de gravat, a l'últim any de carrera (però obert també a la resta de la Faculta de Belles Arts).
Aquest cicle té com objectiu mostrar les diferents possibilitats del món de la gràfica de la mà d'ex-alumnes que comencen a despuntar en la seva trajectòria artística fora de la Universitat. L'ex-alumne és convidat a mostrar el seu pensament, procés artístic i la seva obra amb la finalitat de mostrar als nous estudiants com, a partir d’unes investigacions iniciades a la Facultat, s’ha anat consolidant i madurant una obra. Aquest cicle pretén també ser un reconeixement per part de la Facultat cap al treball assolit per aquell alumne. Des del 2012, en què s'inicià el projecte, cada artista convidat ha realitzat una exposició a la Sala d'Exposicions de la Facultat i posteriorment un col·loqui adreçat als alumens de Taller de Creació III. De moment hi han participat Sandra March (2012), Las Taradas (2013) i Moreno&Soria (2014).
Exposició de Sandra March.
Cartell i exposició de Las Taradas.
 
Cartell i exposició de Moreno&Soria.