Coedicions: París - Barcelona - Còrdova (Argentina)

El curs 2003-204 va començar una col·laboració entre la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona, l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris (ENSAD), el Departament d’Arts Gràfiques de la Universidad Blas Pascal i de la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), sota la iniciativa de les professores M. Mercè Casanovas, Françoise Roy i Victoria Solís. Les obres resultants són llibres d'artista realitzats pels alumnes. Actualment s'han realitzat tres edicions.

Podeu consultar les diferents edicions als enllaços següents.

_Curs 2003-2004: Països - Pays (ENSAD, Facultat de Belles Arts)

_Curs 2005-2006 El temps d’aquí - Le temps d’ici - El tiempo de aquí (ENSAD, Facultat de Belles Arts, Universidad Blas Pascal)

_Curs 2007-2008: Respirar la terra - Respirer la terre (ENSAD, Facultat de Belles Arts)

_Curs 2013-2014: Un món nou - Un nouveau monde - Un mundo nuevo (ENSAD, Facultat de Belles Arts, Universidad Nacional)
(en procés de digitalització)